Payroll service

Op zoek naar optimale flexibiliteit en minimale lasten, neemt sinds een aantal jaren de vraag naar payroll service vanuit het bedrijfsleven sterk toe. Doordat de sociale regelgeving complex is, besteden bedrijven de administratieve rompslomp rond tijdelijk personeel liever uit. Bovendien zijn ze op deze manier van de formele werkgeversrol af.

ImpressiveGreenApple neemt deze rol graag van u over. Wij doen dit al jaren op grote schaal voor veel verschillende organisaties. Hierdoor zijn wij goed uitgerust om zowel incidentele verloningen als grote, veel complexere projecten vlot en efficiënt te laten verlopen.

De basis voor payroll service is uitzenden en detacheren. Het verschil is dat u zelf zorg draagt voor de Werving & Selectie van de toekomstige werknemer. Daarom hanteert ImpressiveGreenApple voor deze dienst een beduidend lager tarief. De vergoeding die wij u daarvoor in rekening brengen is géén procentuele berekening van de loonsom maar een klein vast bedrag in euro’s; dat is voor u veel voordeliger.

Alle voordelen genoemd bij uitzenden en detacheren zijn ook van kracht bij payroll service:

  • Geen administratieve rompslomp.
  • Geen formele werkgeversrol bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  • U wordt in staat gesteld projectmatig werknemers in te zetten.
  • Variabele loonkosten, u betaalt alleen de uren die de medewerker werkt.