Partners

Ons netwerk onder bachelors en masters is sterk en up-to-date. Dit stelt ons in staat om vlot de juiste mensen voor u als opdrachtgever te benaderen en te interesseren. Door de kennis en ervaring die wij hebben, weten wij precies wie we waar kunnen vinden. Op die manier kunnen we een reële inschatting doen van uw vraag. Om onze positie binnen de studentenwereld nog meer te verstevigen, zijn wij een strategisch partnership aangegaan met AIESEC Make a Move en Integrand.

AIESEC Make a Move

Make a Move organiseert jaarlijks verschillende activiteiten om studenten en bedrijven met elkaar in contact te brengen. Sinds 2000 geven wij op grote schaal sollicitatie- en assessmenttrainingen aan studenten van alle universiteiten waar Make a Move actief is. Dit zijn 10 universiteiten. In totaal trainen wij circa 2.000 studenten per jaar, dit is maar liefst 10% van de studenten die jaarlijks afstuderen.
Studenten uit het netwerk van Make a Move onderscheiden zich in algemene zin doordat zij zich naast de studie breed ontwikkelen op sociaal en organisatorisch vlak.

Logo Make a Move.jpg

Integrand

Sinds 2006 is ImpressiveGreenApple partner van Integrand. Integrand heeft een groot netwerk van talentvolle studenten, die zijn bemiddeld naar een stage. De stedelijke besturen worden door ImpressiveGreenApple getraind om op de juiste wijze een CV te beoordelen, effectieve interviewtechnieken te hanteren en de onderlinge samenwerking te verstevigen. Zodra de studenten zijn afgestudeerd en op zoek zijn naar een baan, worden ze in contact gebracht met ImpressiveGreenApple. Op deze manier kunnen wij de studenten interessegericht of opleidingsgericht op de hoogte te stellen van onze diensten.

Logo Integrand.jpg