Privacy Statement

ImpressiveGreenApple is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ImpressiveGreenApple houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de wetgever stelt.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Welke informatie verzamelt ImpressiveGreenApple en waarom?
ImpressiveGreenApple zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam, naam bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mailcorrespondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Deze informatie dient om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?
De persoonsgegevens die u aan ImpressiveGreenApple verstrekt zullen worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over producten en/of diensten van ImpressiveGreenApple te bezorgen of om uw opdrachten uit te voeren. ImpressiveGreenApple kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens aan ImpressiveGreenApple heeft verstrekt en u wilt deze gegevens laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen vervolgens gevolg geven aan uw verzoek.

Privacy van kinderen (14 jaar of jonger)
ImpressiveGreenApple zal nooit bewust persoonlijke gegevens vragen of verzamelen aan of over kinderen (van 14 jaar of jonger) zonder de toestemming van één van de ouders of van de wettelijke voogd, en ImpressiveGreenApple zal nooit bewust de marketing van haar producten of diensten op kinderen richten. Als ImpressiveGreenApple merkt dat de persoon die persoonlijke gegevens invoert via een website van ImpressiveGreenApple een kind is, zal ImpressiveGreenApple zich redelijkerwijs inspannen om deze persoonlijke gegevens zo snel mogelijk uit zijn bestanden te verwijderen. ImpressiveGreenApple zal zich ook redelijkerwijs inspannen om te garanderen dat deze persoonlijke gegevens niet voor enig doel worden gebruikt en dat ze niet worden vrijgegeven aan enige derde. Omdat ImpressiveGreenApple geen persoonlijke gegevens over kinderen wil verzamelen en alle onopzettelijk verzamelde gegevens verwijdert zodra ze worden ontdekt, bewaart ImpressiveGreenApple geen gegevens over kinderen die zouden moeten worden bekeken of verwijderd. Als een ouder verzoekt om gegevens over hun kind te bekijken of te verwijderen voordat ImpressiveGreenApple de gegevens heeft ontdekt en verwijderd, zal ImpressiveGreenApple dit verzoek uiteraard inwilligen.

Andere belangrijke informatie
De website van ImpressiveGreenApple kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze webpagina's 'cookies' bevatten. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw webbrowser gezonden kan worden en op uw computer opgeslagen kan worden. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van onze website. Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven. ImpressiveGreenApple behoudt zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zullen aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.