Tanisha 2.jpg

"Het belangrijkste is om jezelf te zijn."

Tanisha Sardjoe ICT trainee bij Didacticum

Vertel eens iets over je huidige baan

Bij Didacticum heb ik de Company Class gevolgd. De opzet van de Company Class van Didacticum heb ik ervaren als het volgen van colleges, in combinatie met de juiste hoeveelheid praktijkopdrachten. De geboden ruimte voor het toepassen van de theorie in de praktijk is een pro van deze Company Class. Didacticum levert maatwerk, zo werd er bij mij werd gefocust op de coördinerende kant en kreeg ik bijvoorbeeld studiemateriaal voor scrum en ITIL.
 
De basis opzet van een netwerk, binair rekenen en IP-adressen calculatie, maar ook informatie over de basiscomponenten van een PC en het internet, of het inrichten van een SharePoint site waren interessante onderwerpen voor mij. Vanwege mijn omgeving en mijn achtergrond klonk niet alles wat er werd verteld als Grieks. Tijdens de Company Class is mijn technische affiniteit gegroeid.
 
Na de Company Class ben ik aan de slag gegaan bij MN Services waar ik een rol heb bij een server migratie project in het Windows team. Dit project betreft de upgrade, een migratie en in sommige gevallen uitfasering, van het huidige besturingssysteem op een aantal servers. De rol heeft zowel een aansturende als een technische functie. Het opdoen van de nodige praktijkervaring en de achterliggende techniek kan ik goed gebruiken voor mijn interesse in het totale procesmanagement.
 

Hoe ben je er terecht gekomen?

Mijn achtergrond is heel divers; in Nederland heb ik mijn masters in Planologie behaald en ook een tijdje in de sector gewerkt. Verder heb ik een geologische/mijnbouw achtergrond, en heb in Suriname als engineer in een goudmijn gewerkt. Ik heb dus zowel een achtergrond in de alfa als bètawetenschappen, maar geen specifieke IT-achtergrond. Wel heb ik de techniek, mede namens mijn familie en partner, altijd al interessant gevonden. Het leek mij dus een uitdaging weer eens een andere zijde van mezelf te ontwikkelen om na te gaan wat de IT-wereld mij te bieden heeft (en vice versa).
 
Vandaar dat ik reageerde op de vacature op LinkedIn voor het traineeship bij Didacticum. De training voorafgaand aan het traineeship was voor mij doorslaggevend.
 

Wat zou je nog willen bereiken in je loopbaan? 

In de toekomst zou ik nog verder willen met ITIL, procesmanagement/stakeholdermanagement en dat zou ik dat graag willen combineren met iets op netwerkniveau.
Ik kom uit Suriname; in de toekomst zie ik mezelf een eigen bedrijf hebben waarbij IT een belangrijke schakel is bij het verbinden van verscheidene componenten en welke een connectie heeft met Suriname
 

Wat is je ervaring met ImpressiveGreenApple?

Het contact met Joris was zeer positief. Joris probeerde het beste in mij naar boven te halen en heeft me goed gecoacht. Hij benadrukte daarbij dat het belangrijkste is om jezelf zijn.
 

Zou je nog iets anders willen toevoegen?

Uniek is dat er op deze manier deuren voor je opengaan.  Je hoeft niet uit een specifieke richting te komen om iets te gaan doen wat je leuk vindt. Probeer uitdagingen aan te gaan: will is greater than skill!